Xem lịch khai giảng tại đây

Trình độ Tên lớp Thời gian học Giờ học Ngày khai giảng
Offline CBOFF 5 Thứ 2 – 5 -7 Tối 18h30 – 20h30 02/11/2023
CBOFF 6 Thứ 2 – 5 -7 Tối 18h30 – 20h30 02/11/2023
Cơ bản (Online)

CBONL 5 Thứ 2 – 5 -7 Tối 18h30 – 20h30 02/11/2023
CBONL 6
Thứ 5 – CN
Tối 18h30 – 20h30 16/11/2023
Khóa giao tiếp Offline
GTOFF 3
Thứ 3 – thứ 7 Tối 18h30 – 20h30

Chiều 14h – 16h

18/11/2023
Khóa giao tiếp Online

GTONL 3 Thứ 2-4-6 Sáng 9h – 11h 10/10/2023
GTONL 2 Thứ 4 – 7 Tối 18h30 – 20h30 22/11/2023
Khóa Cơ bản Offline – Trẻ em CBOFF_TE3 (YCT1) CN Sáng 9h45 – 11h15 26/11/2023
Khóa Cơ bản ONL – Trẻ em

CBONL_TE2 Thứ 7 Chiều 16h – 17h30 11/04/2023
CBONL _TE3 Thứ 2-5 Tối 19h – 20h30 30/11/2023
Khóa Nâng cao – Offline
 
Khóa nâng cao 1 Thứ 3 – CN Tối 18h30 – 20h30 19/11/2023
Khóa HSK4 Thứ 4 – 7 Tối 19h30 – 21h30 11/04/2023
Khóa Nâng cao – Online
 
Khóa HSK4 Thứ 4 – 7 Tối 19h30 – 21h30 11/04/2023
HSK 5 Thứ 3 – 7 Tối 18h30 – 20h30 18/11/2023

Thành tích học viên

HSK5

HSK5

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK5

HSK5

Lần thi đầu tiên

LÊ THÙY LINH

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Đăng ký tư vấn