Quyển 6

Chương trình Tiếng Trung Nền Tảng củng cố toàn diện kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm… Chuẩn bị nền tàng chắc chắn để học viên vào học HSK hay TOCFL.

Đối tượng học: 6 – 14 tuổi
Lộ trình học: 35 buổi
Giáo trình: YCT 6
Số lượng học viên: 8 -12 học viên

Có 15 bài với các bài khóa khó và dài hơn

190 từ vựng nâng cao hơn

Tăng thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp trọng điểm và nâng cao

Phần viết chữ hán khó hơn

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Trẻ có thể nói chuyện được hầu hết các chủ đề khi đi giao tiếp với người bản xứ.

2

Và tiếp tục học ôn thi ở các chứng chỉ HSK cấp độ 4 và 5

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.