Quyển 5

Chương trình Tiếng Trung Nền Tảng củng cố toàn diện kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm… Chuẩn bị nền tàng chắc chắn để học viên vào học HSK hay TOCFL.

Đối tượng học: 6 – 14 tuổi
Lộ trình học: 35 buổi
Giáo trình: YCT 5
Số lượng học viên: 8 -12 học viên

Có 15 bài, các bài khóa được nâng cao hơn hẳn

170 từ vựng độ khó nâng cao hơn

Có nhiều cấu trúc ngữ pháp nâng cao và trọng điểm

Phần viết chữ hán khó hơn

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Trẻ nắm vững lượng từ vựng khoảng 500 từ

2

Trẻ có thể giao tiếp thành thạo các chủ đề về cuộc sống, học tập, công việc

3

Trẻ có thể nói chuyện được hầu hết các chủ đề khi đi du lịch tại Trung Quốc.

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.