Quyển 4

Chương trình Tiếng Trung Nền Tảng củng cố toàn diện kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm… Chuẩn bị nền tàng chắc chắn để học viên vào học HSK hay TOCFL.

Đối tượng học: 6 – 14 tuổi
Lộ trình học: 30 buổi
Giáo trình: YCT 4
Số lượng học viên: 8 -12 học viên

Có 12 bài, 78 từ vựng, Viết chữ hán

20 mục ngữ pháp trọng điểm

Phần khởi động ôn tập

Hình ảnh sống động giúp trẻ có hứng thú học tập

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Trẻ nắm vững lượng từ vựng khoảng 300 từ.

2

Trẻ đạt YCT cấp độ 3 có thể tham gia các cuộc nói chuyện đơn giản, trực tiếp về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.