Quyển 2

Chương trình Tiếng Trung Nền Tảng củng cố toàn diện kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm… Chuẩn bị nền tàng chắc chắn để học viên vào học HSK hay TOCFL.

Đối tượng học: 6 – 14 tuổi
Lộ trình học: 22 buổi
Giáo trình: YCT 12
Số lượng học viên: 8 -12 học viên

86 từ vựng cơ bả các con sẽ ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp YCT 1

Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để vận dụng trong giao tiếp hàng ngày

Có các hoạt động bổ ích giúp tăng hứng thú học cho trẻ

Viết chữ hán

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Trẻ nắm vững lượng từ vựng khoảng 80 từ. Trẻ đạt YCT cấp độ 1

2

Trẻ có thể hiểu và sử dụng thành thạo các mẫu câu tiếng Trung cơ bản phổ biến

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.