Quyển 1

Chương trình Tiếng Trung Nền Tảng củng cố toàn diện kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm… Chuẩn bị nền tàng chắc chắn để học viên vào học HSK hay TOCFL.

Đối tượng học: 6 – 14 tuổi
Lộ trình học: 20 buổi
Giáo trình: YCT 1
Số lượng học viên: 8 -12 học viên

Cách phát âm bộ 36 vận mẫu và 21 thanh mẫu trong tiếng Hán

Giới thiệu sơ lược về các nét chữ Hán và tập viết chữ Hán

80 từ vựng cơ bản về chủ đề đời sống hàng ngày

Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để vận dụng trong giao tiếp hàng ngày

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Nắm được cách phát âm chuẩn.

2

Vốn từ vựng được cải thiện.

3

Nghe, nói, viết được những câu đơn giản về chủ đề cuộc sống hàng ngày

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.