Khóa HSK 5Khóa luyện thi HSK 5-6

Học sinh, sinh viên, người đi làm đã học các lớp HSK và muốn ôn thi luyện đề trước kỳ thi HSK

Lộ trình học: 20 buổi

Số lượng học viên: 12 -15 học viên

Ôn tập theo đề thi HSK các cấp độ

Tổng hợp các chuyên đề kiến thức và phụ đạo các phần kiến thức còn yếu.

Năm được cấu trúc đề thi và phương pháp làm bài thi hiệu quả

Đạt đầu ra HSK 5 - 6 với điểm số cao

Kỹ năng đạt được sau khóa học

1

Đạt chứng chỉ HSK cấp độ 5-6

Đội ngũ giáo viên

Thành tích học viên

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

HSK4

280/300

Lần thi đầu tiên

NGỌC HIẾU

THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Xem lịch khai giảng tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.